Bel ons nu 076-593 3134

BEGRIPPENLIJST - REIMUS MAKELAARDIJ - 076-5933134

BEGRIPPENLIJST

Aanneemsom

Het bedrag waarvoor de aannemer uw huis bouwt.

Afbouwgarantie

De garantie dat uw huis wordt afgebouwd als er problemen zijn met de aannemer

Afschrift

Een (officiële) kopie

Appartementsrecht

Aandeel in een gebouw met alleengebruik van een gedeelte ervan

Bankgarantie

Als de bank aan iemand anders de garantie geeft dat u een bepaald bedrag kunt betalen. Hiervoor betaald u aan de bank een vergoeding

Bedenktijd

De tijd die u krijgt om zonder reden af te zien van de koop

Beslag leggen op een huis

Hierdoor krijgt een andere partij het recht het huis te verkopen als een schuld niet wordt betaald

Bezwarende bepalingen

Bepalingen over zaken die het wonen kunnen beïnvloeden

Bouwrente

De rente die u tijdens de bouw aan de aannemer betaald

Bouwtechnische keuring

Een bouwkundig onderzoek naar de kwaliteit van de woning

Canon

De jaarlijkse ‘huur’ voor het gebruik van de grond en het huis van iemand anders

Courtage

Bedrag dat u de makelaar moet betalen voor zijn dienstverlening

Depotrekening

Rekening bij de notaris waar geld tijdelijk wordt geparkeerd tot aan bepaalde eisen is voldaan

Erfbelasting

Belasting die u betaald over uw erfenis

Erfdienstbaarheden

Als anderen gebruik mogen maken van uw grond

Erfgenaam

Iemand die volgens de wet of een testament recht heeft op een (deel van de) erfenis

Erfpacht

Als u het recht heeft om het huis en de grond te gebruiken, terwijl een ander de eigenaar blijft. Hiervoor moet u vaak een vergoeding (canon) betalen

Erfpachtrecht

Het recht om een stuk grond en een huis te gebruiken zonder dat u er eigenaar van bent

Garantiecertificaat

Bewijs dat u garantie heeft op uw huis

Garantie- of waarborgregeling

Een regeling waardoor u garantie krijgt op (de bouw van) ue huis

Huurbeding

Voor het verhuren van uw huis moet u eerst toestemming hebben van de hypotheekbank

Hypotheek

Als uw huis het onderpand is voor een lening

Hypotheekakte

Een akte waarin staat dat uw huis het onderpand is voor een hypotheeklening van een bepaalde bank

Hypotheekgever

De persoon die een lening afsluit met het huis als onderpand; u dus

Hypotheeknemer

De bank die u een hypotheeklening geeft met uw huis als onderpand

Huishoudelijk reglement

Beschrijft de gedrags- en gebruiksregels voor de appartementseigenaren en de huurders

Huisvestingsvergunning

Vergunning van een gemeente om in een goedkope woning te mogen wonen

Informatieplicht

De plicht van de verkoper om u te informeren over de staat van de woning en alles wat van invloed kan hebben op uw woonplezier

In gebreke blijven

Als u uw verplichtingen niet nakomt

Koop- / aannemingsovereenkomst

Een combinatie van koopcontract en aannemingsovereenkomst

Koopcontract

Hierin staan alle afspraken tussen koper en verkoper over de koop van een woning

Kosten Koper

De kosten die u als koper moet betalen om eigenaar te worden van het huis

Kwalitatieve verplichtingen

Afspraken met de buren over wat niet mag of juist moet

Lasten en beperkingen

Bepalingen die het wonen in het huis negatief kunnen beïnvloeden

Leveringsakte

De akte waarin de overdracht van de woning wordt geregeld

Modelovereenkomst

Een standaard overeenkomst met de meest voorkomende bepalingen

Onderzoeksplicht

Uw plicht uw plicht om onderzoek te doennaar de staat van de woning en alles wat invloed kan hebben op uw woonplezier

Onroerende zaken

Gebouwen, zoals woningen, bedrijfspanden of grond

Ontbindende voorwaarden

Officiële reden waarom u een gemaakte afspraak niet hoeft na te komen

Openbaar register

Lijsten die iedereen mag inzien, bijvoorbeeld een lijst met koopwoningen

Overdracht

Als de woning van eigenaar wisselt. Dit heet ook wel de levering

Overdrachtsbelasting

Belasting die u betaald om eigenaar te worden van een bestaande woning

Overlijdensrisicoverzekering

Een levensverzekering die uitkeert als u overlijdt

OZB (onroerendezaakbelasting)

Belasting die u aan de gemeente moet betalen omdat u eigenaar bent van een huis

Particuliere erfrecht

Als u een stuk grond ‘huurt’ van een particulier en niet van de gemeente

Partner

Volgens de wet is een partner iemand waarmee u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft

Projectnotaris

Als er maar één notaris betrokken is bij de overdracht van woningen in een project. Normaal gesproken kiest u hiervoor een eigen notaris

Recht van overpad

Het recht om ongehinderd een stuk grond van iemand anders over te steken

Reglement van splitsing

Beschrijft de rechten en plichten van de appartementseigenaren

Rioolrecht

Bedrag dat u aan de gemeente moet betalen voor het gebruik van het riool

Saneringsbeschikking

Een officiële verklaring waarin staat hoe erg de verontreiniging is en wat er aan gedaan moet worden

Servicekosten

Periodieke bijdrage aan de VvE voor gemeenschappelijk kosten

Splitsingsakte

Notariële akte die de grenzen beschrijft tussen appartementen onderling en de gemeenschappelijke ruimten

Testament

Een door de notaris opgestelde akte waarin staat wat er met een nalatenschap moet gebeuren

Verborgen gebreken

Gebreken die niet meteen zichtbaar zijn

Vereniging van Eigenaren

Behartigt de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren

Voorkeursrecht gemeente

Als u onroerend goed eerst te koop moet aanbieden aan de gemeente

Waarborgsom

Een bedrag dat gebruikt wordt als onderpand

Waterschapslasten

Belasting die u betaalt aan het waterschap voor het zuiveren van water en het onderhoud aan de beken en sloten

5%-regeling

U mag de notaris vragen 5% van de aanneemsom achter te houden tot de woning naar tevredenheid os opgeleverd

 

Inloggen

Inloggen op mijn REIMUS MAKELAARDIJ & HYPOTHEKEN. Heb je nog geen account? Maak er direct één aan!

Vergeten?

Nog geen account?

Recent bekeken